برچسب: همایش پیشرفت

جهادگران عرصه کشاورزی
اخبار و اطلاعیه ها

همایش ترویج کشاورزی، توسعه و پیشرفت

بسمه تعالی اهداف اجرای همایش: تدوین چشم انداز توسعه کشاورزی شهرستان ایذه در افق ۱۴۰۴ افتتاح اولین دهقانیاری کشور در شهرستان ایذه تقدیر از کشاورزان