اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print
جهادگران عرصه کشاورزی

برای ثبت نام اردوی جهادی در عرصه های کشاورزی، ترویج و آموزش، دامپزشکی، دامپروری، کارآفرینی و اشتغال، عمران و آبادانی، علمی و فرهنگی، بهداشت و درمان، توسعه روستایی و … فرم زیر را تکمیل نمایید.