برچسب: دهدز

جهادگران عرصه کشاورزی
اخبار و اطلاعیه ها

گزارش سفر شناسایی جهادگران به خوزستان

اهداف: تشکیل گروه‌های جهادی تخصصی بومی در شهرستان‌ها شناسایی نقاط محروم و کم‌برخوردار استان خوزستان ارزیابی وضعیت موجود کشاورزی و دامپروری استان مسافت: مسافت سفرهای