برچسب: ترویج کشاورزی

جهادگران عرصه کشاورزی
اخبار و اطلاعیه ها

همایش ترویج کشاورزی، توسعه و پیشرفت

بسمه تعالی اهداف اجرای همایش: تدوین چشم انداز توسعه کشاورزی شهرستان ایذه در افق ۱۴۰۴ افتتاح اولین دهقانیاری کشور در شهرستان ایذه تقدیر از کشاورزان

جهادگران عرصه کشاورزی
اخبار و اطلاعیه ها

معرفی گروه تخصصی جهادگران عرصه کشاورزی

با توجه به نقش کشاورزی و دامپروری در زندگی روستایی، نیاز به برگزاری اردوهای جهادی تخصصی در این عرصه می باشد که این اردوها می