برچسب: اردوی جهادی دامپزشکی

جهادگران عرصه کشاورزی
اخبار و اطلاعیه ها

معرفی گروه تخصصی جهادگران عرصه کشاورزی

با توجه به نقش کشاورزی و دامپروری در زندگی روستایی، نیاز به برگزاری اردوهای جهادی تخصصی در این عرصه می باشد که این اردوها می