جهادگران عرصه کشاورزی

اردوی جهادی تخصصی کشاورزی و دامپزشکی

گزارش سفر شناسایی جهادگران به خوزستان

  • ۱۶۸
گزارش سفر شناسایی جهادگران به خوزستان

گزارش سفر شناسایی جهادگران عرصه کشاورزی به استان خوزستان و تشکیل گروه‌های جهادی بومی

آغاز برداشت گوجه از مزارع دشت آزادگان به منظور تهیه رب گوجه

  • ۱۵۰
آغاز برداشت گوجه از مزارع دشت آزادگان به منظور تهیه رب گوجه

مهندس عادل بیت احمدی عضو شورای مرکزی و نماینده گروه تخصصی جهادگران عرصه کشاورزی در استان خوزستان، در گفتگو با پایگاه نوبت جهاد:

همایش ترویج کشاورزی، توسعه و پیشرفت

  • ۱۴۵
همایش ترویج کشاورزی، توسعه و پیشرفت