جهادگران عرصه کشاورزی

اردوی جهادی تخصصی کشاورزی و دامپزشکی

احداث کارگاه تولید قارچ خوراکی در شهرستان بیجار

  • ۱۴۷
احداث کارگاه تولید قارچ خوراکی در شهرستان بیجار

احداث کارگاه تولید قارچ خوراکی در روستاهای شهرستان بیجار

تابستان 1390

ساخت استخر ذخیره آب کشاورزی در شهرستان بیجار

  • ۱۳۳
ساخت استخر ذخیره آب کشاورزی در شهرستان بیجار

احداث استخر ذخیره آب کشاورزی در روستاهای شهرستان بیجار استان کردستان، با حجم ذخیره آب بیش از ۱۰۰۰ متر مکعب در منطقه‌ای خشک، جهت بهبود فرآیند آبیاری اراضی زراعی پایین دست.
شهریور ۱۳۹۰